Sihirli Bahçe Montessori Okulu

Montessori Okulunda Bir Gün

okuldabirgun

Geleneksel eğitimde okulların haftalık çizelgeleri hazırlanırken her yaş bir sınıf olarak düşünülür ve okulun içinde her topluluğun kendine ait bir yeri vardır. Oysa her çocuk okulun her yerini kullanabilmeli ve sabahtan bir sınıfa girdiğinde akşama kadar orada kalmamalıdır. Sihirli Bahçe Montessori Okulu’nun önemli bir farklılığı haftalık çizelgesi içinde çocukların tüm okulu kullanmalarını sağlayacak bir düzenlemenin bulunmasıdır.

Montessori’nin ilk okulu her farklı konudaki dersi aynı alanda yapmak durumundaydı çünkü sınıf olarak kullandıkları sadece büyük bir salonları vardı. Montessori araçları burada bulunurdu ve aynı mekanda hem çalışır, hem yemeklerini hazırlar ve yerler, hem de uyurlardı. Bugün okulların yerleşimleri o günden çok farklı. Üstelik çocukların gelişimlerini zengin bir çeşitlilikle destekleyebilmek için yandal dersleri de Montessori çalışmalarıyla beraber verilebilmekte.

Bu yeni koşullar bizi daha verimli bir haftalık çizelge hazırlamaya yöneltti ve altı yıldır uyguladığımız özel bir düzenlememiz var. Bu düzenlemeye göre çocuklar tüm günlerini Montessori Araçları’nın bulunduğu sınıfta ya da herhangi bir başka sınıfta geçirmezler. Yandal dersleri müzik, sanat, beden eğitimi, İngilizce, drama, bilimsel deneyler ve elbette bahçe oyunları ya da çiçeklerin, sebzelerin ve hayvanların bakımını yapmak, evcilik oynamak ya da yapı oyuncaklarıyla kale yapmak ve sayamadığımız daha birçok uğraş çocuğun haftalık çizelgesinin içinde bulunmalıdır.

Montessori Eğitim Danışmanlığı çerçevesinde bir okulun ihtiyaçlarını belirler ve onların yaş aralığı ve sınıf sayılarına göre bir haftalık çizelge hazırlarız. Bu durumda bir okulun her yerinde Montessori Araçları bulunması gerekmez, bir sınıf Montessori Eğitimi’nde çocuğun ihtiyaç duyduğu 2 – 3 saatlik bölünmez çalışma süresi içindeyken diğer bir sınıf müzik ve sanat dersinde olabilir ya da bahçeye çıkabilir. Sabah ve öğleden sonra saatleri tüm okul içinde özel bir paylaşımla düzenlenir. Böylece çocuğun Montessori Eğitimi’nde süreklilik sağlanırken farklı alanlarda da gelişim göstermesi desteklenir. Okul mekanı en verimli biçimde kullanılırken hiçbir çocuk okulun içindeki bir etkinlikten uzak kalmamış olur.