Sihirli Bahçe Montessori Okulu

Amerikan Montessori Birliği

Amerikan Montessori Birliği (AMB), seçkin Montessori eğitimini destekleyen çok saygın profesyonel bir organizasyondur. Organizasyona dünya çapında 1,200 Montessori okulu üyedir.

Amerikan Montessori Birliği, seçkin Montessori eğitimi için yenilikçi, çocuk merkezli öğrenme yaklaşım ilkelerininen önde gelen savunucusudur. AMB, AMBakreditasyonlu okullarda ve AMB ‘ne bağlı öğretmen yetiştirme programlarında uygulanan Montessori eğitimiyle ilgili üst düzey profesyonel eğitim standartlarını belirler.Dünya çapında yaklaşık 13.000 üyesi olan, kar amacı gütmeyen, New-York’ta kurulmuş, aynı zamanda Montessori Eğitim merkezi olarak çalışan bir organizasyondur. Organizasyon eğitime destek hizmetleri, araştırma ve mesleki gelişim etkinlikleri gibi faaliyetleri sürdürmekle beraber, medya ve kamu oyu için yetkin bir bilgi merkezi olarak çalışmaktadır. AMB, eğitimde Montessori’yi önemli bir akım yapmak için ilham ve liderlik sağlar. Seçkin Montessori eğitimini destekler, danışmanlık hizmeti vererek üyeleri güçlendirir v ebüyük topluluklara Montessori ilkelerini tanıtır. AMB Dr. Nancy McCormick Rambuschtarafından 1960 yılında kurulmuştur.Amerikan Montessori BirliğiMontessori eğitiminde A.B.D. nin ilgisini canlandırmak için yola çıkmış , bugün ise bütün konularda uluslararası birdanışman ve seçkin Montessori eğitiminin öndegelen bir savunucusu olmuştur.

SihirliBahçe Montessori Okulu ,Amerikan Montessori Birliği ‘nin içinde yeralan, birliğinin uluslararası Montessori Eğitimi standartları ve kalitesine uygunluğu Kabul edilen, Türkiye’nin ilk ve tek Montessori Okulu’dur.