Sihirli Bahçe Montessori Okulu

Gazeteciler Günü Sunumu

“Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.”

                                                                                                                       Mustafa Kemal Atatürk(1922)

Dünya’da ve ülkemizde yaşanan olaylardan basın-yayın organları aracılığıyla çok kısa bir sürede haberdar oluruz. Gazeteciler Gününde, basın organlarının yayın yapma ve halka bağımsızca haber verme hakkına dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. Sedef Kozalar ve Bakır Kozalar gruplarımızın hazırladıkları sunumla Gazeteciler Günü’nü kutladık.