Sihirli Bahçe Montessori Okulu

Savunduğumuz Fikri Önce Tartıştık, Sonra Kanıtladık.

Münazarada amaç çocukların konuşma becerilerini geliştirmek, düşünceler arasında bağ kurabilmelerini sağlamak ve düşüncelerini kusursuz bir şekilde dile getirmektir. Münazara sayesinde çocukların konuşma yeteneği gelişir, yorum becerileri artar. Böylece çocuklar, farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikrini savunma yetisi kazanırlar. Bunun yanı sıra çocukların seri düşünüp, fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etme yeteneklerini geliştirmeleri de hedeflenir.