Sihirli Bahçe Montessori Okulu

Satranç Turnuvası

Her anne ve baba çocuğunun bedensel, zihinsel ve duygusal olarak gelişmesini ister. Bu nedenle pek çok ebeveyn çocuğunu sportif bir aktiviteye veya sosyal bir etkinliğe gönderir. Bunda amaç çocuğun gelişimi yanında çevresini daha iyi tanıması,daha iyi iletişim kurması ve sosyal yönünü daha fazla geliştirmesidir. Sportif faaliyetler ve sosyal etkinlikler bunun bir aracıdır. Satranç sporunun da bu alanda farklı ve özel bir önemi vardır. Çünkü satranç ile yaşam arasında benzerlik vardır. Çocukların küçük yaşlarda satranç sporunu öğrenmesini ve sevmesini sağlamak onların matematiksel, duygusal ve sosyal zekaları için son derece yararlı olacaktır.
Satrancın Eğitimde ki Faydaları;
 Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt etmeyi öğretir.
 Neden-sonuç ilişkilerini kurmayı sağlar.
 Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
 Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
 Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler.
 Özgüven duygusu aşılar.
 Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
 Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazanır.
 Konulara karşı eleştirel yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
 Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir, ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
 Sistemli ve disiplinli bir çalışma için motive eder.
 Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.
 Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu gösterir,
 Hep yeni hedefler belirlemeye motivasyon sağlar.
Anne-babalar sadece öğrencilerin ilk öğretmenleri değil aynı zamanda da eğitimcilerin ortaklarıdır. Çocukların başarılarının arttırılmasını amaçlayan aile katılımı, ailelerin konuya özgü becerileri öğrenmelerinden aile içinde uygun ilişkilerin geliştirilmesine kadar pek çok becerinin kazandırılmasını kapsamaktadır. Aile katılımının hangi bileşeninin akademik başarıya etki ettiği açıkça ortaya konulamasa da araştırma bulguları aile katılımının öğrencilerin akademik becerilerini arttırdığını göstermektedir.
Bu bilgiler ışığında başlattığımız çalışmada sizlerin çocuklarımızla satranç oynamanızı öneriyoruz.
Etkinlikte tüm anne babalarımızı birlikte davet ediyoruz. Sizler kendi çocuğunuzun dışında başka çocuklarla da çalışmalısınız ki grup çalışması olarak değerlendirebilelim. Sizler de isterseniz satranç takımınızı getirebilirsiniz.
Hepinize kolay gelsin..
İşte tüm bu deneyimleri yaşamak, biraz olsun monoton iş hayatından uzaklaşmak için Montessori Çocukları Kırmızı velilerimizi okulumuza, çocuklarımızla Satranç oynamaya davet ettik.