Sihirli Bahçe Montessori Okulu

Değerler Eğitimi:Misafirperverlik

Okul öncesi eğitimde çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemek ve akademik becerilerin yanı sıra toplumsal ve evrensel değerleri öğretmek hedeflenir. Değerler kısaca ‘insanın çevresinde olup bitenleri anlama ve yorumlamada kullandığı temel ölçütler’ olarak tanımlanmaktadır. Okul öncesi dönemde kendine güvenme, yardımlaşma, misafirperverlik, büyüklere saygı, toplumsal değerlere saygı, öz denetim, haklara saygı vb. gibi değerlerin kazandırılması, çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir, ve nesiller arasındaki iletişimi güçlendirir, farkındalığı yüksek bireyler yetişmesini sağlayarak bu değerlerin yaşatılmasına yardımcı olur.

Misafirperverlik, bizim kültürümüzün temel değerlerinden birisidir. Misafirperverlik, konuğa verile önem, değer ve yaklaşımdır. Misafir ağırlamak, daha güçlü ilişkiler geliştirmemizi destekler. Büyük şehrin ve hayatın yoğunluğundan, iş stresinden dolayı bu güzel değerlerimizi zaman zaman geri plana atmak zorunda kalabiliyoruz.

Değerlerimizi içselleştirmelerine yardım etmek, insan ilişkilerini güçlendirmek, ve biraz da sohbet etmek için misafirliğe gittik.