Sihirli Bahçe Montessori Okulu

Boyalarla Dans Ettik

Okul Öncesi dönemde yapılan sanatsal etkinlikler çocuğun bedensel, duygusal, sosyal ve düşünsel gelişimleriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır ve çocuğun çevresini daha iyi tanıması, daha iyi iletişim kurması ve sosyal yönünü daha fazla geliştirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuklar kendilerini ifade edebildikleri ölçüde gelişirler. Bu nedenle sanat çocuğun kendini geliştirmesine büyük imkan tanır;

*Kendini tanımasına yardım eder.

*Hayal dünyasını geliştirir.

*Duygularını rahatça ifade etmesine imkan tanır.

*Farklı bakış açıları geliştirebilir.

*Beden, zihin ve ruh sağlığı olumlu etkilenir.

*Benlik algısı olumluya döner.

*Özgüveni gelişir.

*Sosyal becerileri gelişir.

*Duygusal zeka beslenir.

*Okul başarısı olumlu etkilenir.

*Problem çözme becerisi gelişir,

*Sağlam bir kişilik geliştirmek için fırsat bulmuş olur.