Sihirli Bahçe Montessori Okulu

Değerler Eğitimi: Komşuluk İlişkileri

Günümüzde birçok alanda değerler karmaşası ve yozlaşması yaşadığımız gözlenmektedir.Gençler, kendilerine sunulan değerleri gerçek anlamda sahiplenmemektedir. Karakter eğitimi dünyada pek çok ülkede yaşanan bu probleme bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmıştır.Pek çok ülkede farklı biçimlerde uygulanmakta olan Karakter Eğitimi Programları; konu ile ilgili tüm paydaşların (veli, öğretmen, okul çalışanları, öğrenciler, okul dış çevresi)

katılımıyla, öğrencilere olumlu karakter özelliklerini ve evrensel değerleri bir plan ve program çerçevesinde kazandırmayı hedeflemektedir.Komşuluk ilişkileri, küçük yerleşim birimlerinde, köylerde daha sağlam ve dayanışma çerçevesi içindedir. Bu dayanışmayı ne yazık ki büyük şehirlerde, kentlerde göremiyoruz. Buralarda komşuluk anlamını bir ölçüde yitiriyor.

Bu nedenle çocuklarımıza komşuluğu öğretmek eski değerlerimizi unutmamak için ‘‘Değerler Eğitimi’’ programımıza komşularımızı ziyaret ederek başladık.

Çocuklarımızla yaptığımız bu ziyaretlere olumlu yaklaşan Kolon İnşaat,Aşkın Eczanesi,İlci İnşaat,Esen Market,Emre LTD.ŞTİ.,SFY Diyaliz Merkezi  teşekkür ediyoruz.