Sihirli Bahçe Montessori Okulu

27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Atatürk 19 Mayıs 1919 tarinde Samsun’da Kurtuluş savaşını başlattı. İlk olarak 12 Haziran 1919 da Amasya Genelgesi yayınlandı. Daha sonra Erzurum’a geçen Atatürk, 23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresini, 4 Eylül 1919’da da Sivas Kongresini topladı. Bu kongrelerde milli iradeye dayalı bir hükümet kurulması ilk hedef olarak belirlendi. Tüm illerden temsilciler seçilmesi istendi. Atatürk seçilen temsilcilerin toplanacağı yer olarak Ankara’yı tayin etti.

Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın en iyi Ankara’dan yönetileceği inancındaydı. Yurdumuzun tam ortasında ve cephelere de eşit uzaklıktaydı.

Ankara ve çevresinin tüm halkı, Atatürk’ü ve temsil heyeti üyelerini büyük sevgi ve sevinç gösterileri ile karşıladı.

Montessori Çocukları Beyaz ve Yeşil Kelebekler Gruplarımızın hazırladıkları sunum ile Atatürk’ün Ankaraya Gelişi’ni kutladık.